Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verstrekken van informatie over onze producten en diensten per e-mail
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
    kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen wij niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (klantrelatie) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam en -gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
  • Voor- en achternaam contactpersoon
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies worden geplaatst om de bepaalde onderdelen van de website goed te laten werken en om gebruikersvoorkeuren vast te leggen, zodat bij een nieuw bezoek aan de site deze voorkeuren niet opnieuw ingesteld hoeven te worden. Cookies waarin de gebruikersvoorkeuren zijn opgeslagen kunnen door de gebruikers worden verwijderd via de browserinstellingen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Google Analytics

Deze website plaatst een (non-tracking) cookie voor het gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Dit gebeurt geheel anoniem.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies via de browser is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van desbetreffende browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOOL & BOX en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toolandbox.com of te bellen op 076-5938140.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont, of waar uw werkplek is of in het land waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden binnen de EU. De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) is de toezichthouder voor de gegevensbescherming in Nederland. Raadpleeg Autoriteit Persoonsgegevens |voor meer informatie over uw rechten en hoe u een klacht bij het toegangspunt kunt indienen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.