Gebruik altijd de origineel meegeleverde lader om schade of oververhitting van de batterij of componenten in de lamp te voorkomen.

Laad de lamp altijd binnen op en doe dit nooit langer dan 24 uur achtereen.

Ook bij niet-gebruik moet de lamp regelmatig worden opgeladen (eens per 2-3 maanden gemiddeld). Dit bevordert de levensduur en prestatie van de accu.

Plaats de batterij en/of lamp nooit in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen  of bij metalen objecten die kortsluiting kunnen veroorzaken.

Houdt regelmatig persoonlijk toezicht tijdens het laden. Stop direct met opladen en het gebruik van de batterij indien er een vreemde geur vanaf komt, deze te heet wordt, van vorm of van kleur verandert.